Båtadvokaten

Blogg, artikler og innspill om Båtjuss, båtfolkets virkelighet og båtlivets viderverdigheter.

Søk i artikler


Follow Tangedal on Twitter

XML Feeds

powered by b2evolution free blog software

August 2014
Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Forening eller samvirke? -- Store konsekvenser

Ny praksis -- nytt problem

I en pågående skattesak og i forbindelse med registreringer i frivillighetsregisteret har det oppstått oppsiktsvekkende problemer med foreningers rettslige status. Det viser seg at Skatteetaten såvel som Brønnøysundregistrene «lager seg arbeid» -- ved å definere båtforeninger som rettslig samvirke, som er regulert i samvirkeloven. Dette er loven som bla meieriene og COOP hører under, som samvirkeforeninger for hhv bønder og forbrukere.

Det er et nytt problem for båtforeningene at de søkes definert som et foretak med bl a regnskapsplikt etter loven, i stedet for -- som normalt er -- frivillige, ideelle og ikke minst selvstyrte foreninger som er (pr d.d. i alle fall) rettslig uregulerte enheter.

Det største umiddelbare problemet er at man ikke kan registreres i frivillighetsregisteret og dermed ikke er kvalifisert for moms-refusjon.Det neste og nesten like store er at en forening som samvirke betraktet ikke får nyte godt av skattefriheten som almennyttig organisasjon.

Husnes Båtlag
Husnes Båtlag har orden i vedtektene

Samvirke

Det som kjennetegner et samvirke, ligger i ordet -- et sams virke for felles økonomiske interesser. Slik er det også definert i loven:

Med samvirkeforetak er meint ei samanslutning som har til hovudformål å fremje dei økonomiske interessene til medlemmane gjennom deira deltaking i verksemda som avtakarar, leverandørar eller på annan liknande måte, og der

1. avkastinga, bortsett frå ei normal forrenting av innskoten kapital, anten blir ståande i verksemda eller fordelt mellom medlemmane på grunnlag av deira andel i omsetninga med samanslutninga, og

2. ikkje nokon av medlemmane har personleg ansvar for skyldnadene til samanslutninga, udelt eller for delar som til saman utgjer dei samla skyldnadene

Nøkkelorden til forståelsen av problemet er at foreningenes overskudd blir stående i foreningene mens ingen medlemmer har ansvar for foreningens forpliktelser, (nr 1 og nr 2); samtidig som byråkratene definerer disponering av båtplass som en økonomisk interesse for medlemmene (første avsnitt). De har tydeligvis ikke hørt om det berømmelige «hullet i vannet» ...

Vedtektenes betydning

Foreningenes vedtekter har avgjørende betydning for om definisjonene ovenfor kommer til anvendelse eller ikke.

For de fleste foreninger, som følger KNBF's normalvedtekter, vil formålet være beskrevet på en slik måte at foreningen ikke kommer inn under samvirke-definisjonen. Dette har sammenheng med at normal-vedtektene setter fremme av båtlivet i alminnelighet og almenhetens interesse i det, sentralt i formålsbestemmelsen.

Alle foreninger som har vedtekter som fokuserer ensidig eller direkte på medlemmenes interesse i å ha båtplass, kan komme i faresonen. De vil da kunne defineres som samvirke hvis en byråkrat får det for seg at det er slik det er. Hvis vedtektene f eks omtaler andeler eller andelsbevis, eller omtaler eiendomsrett til båtplass, vil man som regel være på «feil side av streken».

Kleppe Båtlag
Kleppe Båtlag har orden i vedtektene

Tilråding

KNBF's normal-vedtekter er under revisjon som følge av samvirke-problemet og beskatningsproblemet som en forening i Rogaland har opplevd. De foreninger som har avvikende formuleringer i sine formålsbestemmelser, bør endre vedtektene for å være mest mulig sikker på at det ikke oppstår vanskeligheter mht beskatning og særlig moms-refusjonen.

 

Permalink 21.08.14 23:53:30 , by admin E-post , 217 visninger, KNBF-saker, Bakgrunn/generelt,

Avgifter på båtliv

HK-avgiften

Jeg husker levende den dag i februar 1978 da daværende finansminister Per Kleppe (A) fikk den forestilling at han skulle ha en midlertidig avgift på båtmotorer. Det kom som et sjokk for bransjen, som allerede hadde lagrene fulle til det eventyrlige salg de ventet seg etter et godt år i 1977. Kjøpelysten gikk rett i dass -- og konsekvensene vedvarte i årevis. Ja, like til nå, faktisk, når denne meningsløse avgiften endelig fjernes. Etter at den har vært «midlertidig» i intet mindre enn 36 -- trettiseks -- år ... At avgiften har hindret naturlig utskiftning til mer miljøvennlige motorer har aldri affisert de som hittil har styrt landet.

Les mer »

Permalink 15.05.14 21:01:26 , by admin E-post , 4363 visninger, KNBF-saker, Bakgrunn/generelt,

Båtjuss i Båtliv

Båtadvokatens «karriere» som skribent startet med publisering av artikkelserien «Kjøpslovens regler om kjøp og salg av bruktbåt», som ble løpende tatt inn i Praktisk Småbåtliv fra høsten 1995 av. I anledning av artikkelserien kom vi den gang også opp med begrepet «båtjuss» som etter hvert er blitt både velkjent og velbrukt. Senere ble flere andre artikler publisert og det ble også utgitt en kjøpekontrakt for lesernes bruk. Fra slutten av 1990-tallet kom skriveriene på nett og de finnes nå samlet på bloggen Båtjuss og båtliv.

Med denne forhistorien er det vel ikke mer enn passende at bladet Båtliv -- som er fortsettelsen av Praktisk Småbåtliv -- nå har fått Båtadvokaten tilbake som såkalt «juss-ekspert» i bladets spalter. Første oppslag publiseres i Båtliv 1-2014, som kommer i abonnentenes postkasser i dag.

Båtliv 1-2014

Med det er «ringen sluttet» som det sies i festtaler -- vi gleder oss til et givende samarbeide med bladet og håper at leserne har utbytte av artiklene.

Permalink 29.01.14 15:40:04 , by admin E-post , 3118 visninger, Bakgrunn/generelt,

Plastpest på eldre båter er ikke mangel

I en dom fra Oslo Tingrett er det nå slått fast at plastpest på eldre båter ikke utgjør mangel. Begrunnelsen er at med eldre båter må man uansett vente seg at plastpest kan forekomme. Dette er første gang domstolene har tatt stilling til om plastpest er mangel, når det ikke har foreligget garanti eller opplysningssvikt. Vi representerte selgeren i saken, som vant frem på alle punkter.

Les mer »

Permalink 19.08.13 09:54:47 , by admin E-post , 10369 visninger, Kjøpsrett,

Salhus Båtlag seiret igjen

Som omtalt i denne artikkelen vant Salhus Båtlag saken som ble anlagt mot båtlaget av en nabo som båtlaget leier grunn fra. Naboen krevde flytting av en brygge som har landfeste på hans grunn, slik at han selv skulle kunne anlegge en brygge inne imellom båtlagets brygger. I tillegg krevde han vederlag for at båtlaget har anlagt en bølgedemper ut mot fjorden, for å beskytte havnen.

Nå har Gulating Lagmannsrett nektet motpartens anke fremmet. Lagmannsretten fant saken så klar at anken uansett ikke kunne føre til et annet resultat enn det tingretten kom til.

Les mer »

Permalink 03.07.13 22:32:32 , by admin E-post , 3098 visninger, KNBF-saker, Eksempler/rariteter,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>