Båtadvokaten

Blogg, artikler og innspill om Båtjuss, båtfolkets virkelighet og båtlivets viderverdigheter.

Søk i artikler


Follow Tangedal on Twitter

XML Feeds

powered by b2evolution free blog software

Desember 2017
Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Viktig å huske ved byttehandel

Det hender ofte at en båthandel først kommer i stand når en båtselger er så ivrig på å selge, at han er villig til å ta kjøperens båt i innbytte. Særlig i perioder hvor markedet går litt tregt, eller hvor det dreier seg om en litt ukurant båttype, kan innbytte «løse floken» og gjøre handelen til en realitet. Å gjøre en innbyttehandel er egentlig ikke komplisert rent avtaleteknisk. Men det reiser en god del spørsmål som det er viktig for partene å tenke gjennom, og å bli enige om. Her er noen utvalgte punkter:

• Innbytte er ikke en handel, men to overdragelser. Salget av «hovedbåten» og kjøpet av «innbyttebåten» er egne avtaler, som står på sine respektive egne ben. Selv om de henger nøye sammen, er det i realiteten to kjøp/salg-avtaler som inngås, med alle plikter og rettigheter for partene overfor hverandre forankret i hver sin avtale.

• Normalt vil kjøpekontrakten ved innbyttehandel si fint lite om innbyttebåten utover å identifisere den og å angi innbytteverdien. Her kan det være en fallgrube: Hvis ikke det kommer klart nok til uttrykk at (også) innbyttebåten leveres «som den er», risikerer kjøperen (avhender av innbyttebåten) å hefte med fullt kjøpsrettslig ansvar.

• Hovedbåten vil vanligvis være utfyllende beskrevet i annonse og kjøpekontrakt, mens det kanskje ikke finnes tilsvarende vedrørende innbyttebåten. Kjøperen risikerer da å hefte for mye av selger (av hovedbåtens) «forutsetninger». Også ved overdragelsen av innbyttebåten bør det påses at det eksisterer et opplysningsunderlag som kan dokumenteres.

• Noen ganger blir innbytteavtale inngått uten at selger har fått undersøkt innbyttebåten. Her vil kjøper leve farlig. Kjøp usett gir som regel større rett enn når det er foretatt en forundersøkelse. Som kjent vil forhold som er eller burde være oppdaget ved forundersøkelse, ikke være mangel.

• Motsatt kan det bli et problem ved videresalg, at selger ikke kjenner innbyttebåtens spesifikasjoner, egenskaper og historikk godt nok. Dermed er det lett for å trå feil ved videresalget og gi feil opplysninger eller for lite opplysninger, eller for å gi kjøperen uberettigete forventninger til innbyttebåten. Grensen for hva man som selger «måtte vite» kan bli vanskelig å trekke i slike tilfeller.  

• Dersom kjøper reklamerer på feil ved hovedbåten, risikerer han å bli møtt med «motreklamasjon» fra selger. Selgeren vil i slikt fall svært ofte finne «uforutsette feil» ved innbyttebåten, som han vil kreve kompensasjon for. Byttehandler mellom private kan bl.a. av denne grunn være rimelige kandidater til å sette begrensninger på reklamasjonsretten. Men husk at utarbeidelse av slike avtalevilkår er juridisk fagarbeid -- amatørverk bør man styre unna.

• Kjøpsrettslige krav og motkrav kan skape uoversiktlighet og komplikasjoner f.eks. der prisavslag skal beregnes. Hvis verdien av innbyttebåten kan ha vært en annen enn avtalen fastsetter, kan det bli spørsmål om hvilken verdi det skal bygges på. Svaret er som regel avtalt innbytteverdi, men dette er ikke ufravikelig. Også dette inviterer til tilpasning av avtalevilkårene, i alle fall der det handles båter for større verdier.

• Hvis kjøpet av hovedbåten heves, kan kjøperen normalt ikke kreve å få innbyttebåten tilbake, og selgeren kan normalt heller ikke kreve at han skal ta den tilbake. I stedet gjelder den innbytteverdi som følger av avtalen. Heves kjøpet av hovedbåten og innbyttebåten er solgt for langt under innbytteverdien, blir hevning derfor et ekstra tungt tap for selger. Også her kan tilpassete avtalevilkår være fornuftig.

• Viktigst ved innbyttehandel er at avtalevilkår for begge handler dokumenteres, gjerne med to «sammenhengende» kjøpekontrakter med identiske salgsvilkår. For kjøper er det også viktig å få nedfelt i avtalen både de opplysninger som er gitt om innbyttebåten, og ikke minst at selger er oppfordret til undersøkelse av den før endelig avtale inngås.

• Ved innbytte når  hovedbåten selges via båtmegler, blir det forskjeller mellom partenes rettigheter. Kjøpet av hovedbåten blir nemlig et forbrukerkjøp, som forbrukerkjøpsloven gjelder for. Overdragelsen av innbyttebåten blir derimot et ordinært kjøp som følger kjøpslovens regler, som er noe «snillere» for selger. En smart kjøper passer på at det ikke «ved et uhell» blir avtalt at overdragelsen av innbyttebåten skal følge forbrukerkjøpslovens regler.

• Ved innbytte til forhandler kan det være fornuftig å begrense reklamasjonsretten på innbyttebåten mest mulig. Dersom forhandleren forsvinner, vil nemlig neste eier av båten kunne reise direktekrav mot tidligere eier. Men bare i den utstrekning forhandleren kunne ha reist krav. Dvs. at hvis forhandleren ikke hadde reklamasjonsrett, så vil heller ikke neste eier av båten ha noen reklamasjonsrett.

Å kjøpe og selge båt er ikke alltid en «frøkensport», særlig ikke når verdiene blir store. Det fornuftigste man kan gjøre er å søke råd i tide, slik at man ikke ender opp med å inngå avtale på vilkår man ikke skjønner rekkevidden av eller makter å overskue konsekvensene av.

Husk at for alle spørsmål og uklarheter omkring innbytteavtaler (og rene bytteavtaler) har alle KNBF-medlemmer en times gratis kvalitetssikret juridisk rådgivning fra Båtadvokaten. Vi hjelper selvsagt alle andre også -- det er vi som er landets kompetansesenter på båtjuss.

(En forkortet versjon av denne artikkelen er tidligere publisert i Båtens Verden).

 

Permalink 03.12.17 20:54:02 , by admin E-post , 959 visninger, Kjøpsrett, Båtens Verden,

Båtadvokaten i vinden

Det er alltid hyggelig å bli gjort til gjenstand for oppmerksomhet i mediene, både på nett og på trykk. Denne måneden har jeg hatt et hyggelig besøk fra Bransjemagasinet. De har skrevet en grei artikkel om mitt syn på det å «komme over terskelen» og kontakte advokat når behovet for juridisk bistand oppstår.

Les hele artikkelen her.

Les mer »

Permalink 12.11.17 21:51:26 , by admin E-post , 1204 visninger, Eksempler/rariteter, Båtadvokatens arkiv,

Reklamasjonsfristen må overholdes!

Det hevdes ofte at reklamasjon er for sent fremsatt

I minst en av tre tvistesaker om båtkjøp blir det hevdet at kjøpers reklamasjon var for sent fremsatt. Hvis dette argumentet vinner frem, mister kjøperen all rett selv om det ikke er tvil om at det foreligger mangel. Det er derfor svært viktig at man som båtkjøper «kommer på rett side» av fristen.

Les mer »

Permalink 27.10.17 22:42:20 , by admin E-post , 1721 visninger, Bakgrunn/generelt,

Hva er mangel i forbrukerkjøp -- på "som den er"-vilkår?

Hvis du kjøper bruktbåt til privat bruk fra forhandler, er det forbrukerkjøpsloven som gjelder. Men også ved forbrukerkjøp kan det avtales «som den er»-vilkår. Hvilke feil og mangler kan kjøperen da reklamere over?

Les mer »

Permalink 15.10.17 00:33:59 , by admin E-post , 1488 visninger, Kjøpsrett,

Registrere bruktbåt i skipsregisteret

Når en båt er registrert i skipsregisteret, vil eierforholdet og heftelser i den fremgå av registeret. Det fungerer omtrent på samme måte som tinglysning vedrørende fast eiendom, og gir både eier og panthaver trygghet for sine respektive rettighetsposisjoner. Begge vil ha rettsvern overfor f.eks. tidligere eiers kreditorer. Den positive side ved dette er åpenbar – og den negative fikk alle demonstrert i etterspillet etter konkursene i Johs Lunde-systemet for få år siden.

Les mer »

Permalink 11.09.17 23:05:13 , by admin E-post , 7417 visninger, Bakgrunn/generelt, Dokumenter,

Kjøpe drømmebåten i 2017?

Vi er nå for lengst inne i tiden hvor båtkjøp foretas nærmest som en panikkhandling for å komme på sjøen i sommervarmen. Her er noen påminnelser om utvalgte problemstillinger som ofte dukker opp:

Les mer »

Permalink 31.05.17 13:27:28 , by admin E-post , 7741 visninger, Kjøpsrett, Bakgrunn/generelt, Båtens Verden,

Båtadvokaten i medias søkelys

Det er interessant -- og litt artig -- for Båtadvokaten å bli gjort til gjenstand for oppmerksomhet i forskjellige medier. Jeg velger å tolke det som anerkjennelse for flere tiårs innsats for båtfolket og som regel ganske gode resultater.


Båtadvokaten og advokatfullmektig Sophie J. Alvestad diskuterer båtbygging (Foto: Båtens Verden)

 

Permalink 09.09.16 21:39:31 , by admin E-post , 14001 visninger, KNBF-saker, Bakgrunn/generelt, Båtens Verden, Båtadvokatens arkiv,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>