Båtadvokaten

Blogg, artikler og innspill om Båtjuss, båtfolkets virkelighet og båtlivets viderverdigheter.

Søk i artikler


Follow Tangedal on Twitter

XML Feeds

powered by b2evolution free blog software

Januar 2018
Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
« Risikoens overgangBeskyttelse mot konkurs hos yrkesselger »

Hva hvis produsenten går konkurs?

Hva hvis produsenten går konkurs?

Innledning
I et annet innlegg er det fokusert på mulige konsekvenser av konkurs i forhandlerleddet. Spørsmålet denne gang er hvordan kjøpers posisjon kan påvirkes av konkurs hos produsent (eller importør). Dessverre er denne spørsmålsstillingen høyaktuell – ikke bare på grunn av konkursene i Scand, Askeladden og Vågen m. fl. men også på grunn av at enda flere andre kan komme til å slite i fremtiden.

Følg opp:

Nedenfor ser vi bort fra den situasjon som kan oppstå der du har bestilt båt men ikke fått den ennå. Da skjer det jo lite annet enn i verste fall at du ikke får båten likevel. Likeledes ser vi (naturligvis) bort fra konkurs i forhandlerleddet.

Innlegget her gjelder bare forbrukerkjøp. I andre kjøp gjelder tilsvarende regler men det kan være nyanseforskjeller og avtaleklausuler m.v. kan få større betydning.

Hva er kjøpers rettigheter mot produsent
Kjøpers rettigheter mot produsent vil hvile på ett av to rettsgrunnlag: Produsentens skriftlige garanti eller Forbrukerkjøpslovens regler om direktekrav. Hvilke krav man kan reise på grunnlag av garantien vil garantien selv gi svar på, likeledes hva som er fremgangsmåten for å gjøre garantikrav gjeldende. Forhandleren vil også svare for ansvaret under garantien (med mindre noe annet er konkret avtalt).

Krav etter Forbrukerkjøpsloven vil være alle alminnelige mangelskrav. Lovens regler gjelder uavhengig av og ved siden av produsentens garanti. Lovens regler er også ufravikelige, og kjøper er derfor meget godt beskyttet så lenge det finnes noen på selgersiden å forholde seg til.

Mot produsent har kjøper imidlertid ikke et eget avtaleforhold. Det er ikke produsenten som er «selger». For å rette krav mot produsenten, må kjøper derfor påberope seg lovens regler om direktekrav. Etter Forbrukerkjøpsloven § 35 kan forbrukerkjøperen rette de Hva forhandler og produsent avtaler seg imellom, får ingen innflytelse på kjøperens rettigheter. Kjøperen kan altså fritt velge å forholde seg til produsenten uten at hans rettsstilling påvirkes.

Hva blir konsekvensen av produsentens konkurs
Når produsenten går konkurs, vil garantien «formelt» bestå, men i realiteten vil alle rettigheter falle bort. Dvs. at kjøper kan ikke lenger reise krav mot produsenten (konkursboet) under garantien og få båten utbedret eller få annen kompensasjon (alt etter hva garantien selv bestemmer). Videre mister kjøperen retten til å henvende seg til annen forhandler for å få retting utført. Det som måtte eksistere av garantikrav, risikerer kjøperen å måtte anmelde som uprioritert fordring i produsentens konkursbo.

Retten til å gjøre gjeldende direktekrav vil ikke falle bort, men det krav kjøper kan gjøre gjeldende vil være et uprioritert krav og adressaten for det vil være konkursboet. Det betyr at kjøper må «konkurrere» med alle andre uprioriterte kreditorer om hva som eventuelt er igjen eter at Staten og produsentens ansatte har fått sitt (som regel er det ingenting igjen heller enn lite).

Resultatet er altså at kjøperen blir sittende igjen med kun sin forhandler/selger å forholde seg til. Selgeren vil naturligvis være bundet av produsentens garanti for egen regning, og alle garantikrav må således oppfylles av forhandleren men uten at denne får noe igjen fra produsenten for sine utlegg til retting osv. Og selgers ansvar etter Forbrukerkjøpsloven er selvsagt det samme.

Den reelle konsekvens er dermed at kjøperen mister produsenten som adressat for krav og må nøye seg med sin selger/forhandle En bivirkning kan muligens være redusert annenhåndsverdi på båten. Men betydningen av dette vil ganske sikkert være liten.

Fremmed-komponenter
De fleste fritidsbåter som selges består av en mengde komponenter fra andre enn produsenten/båtbyggeren selv. Foruten motoren/e, vil det bl. a. gjelde navigasjonsutstyr og annen elektronikk, samt større utstyrskomponenter som kjøleskap, komfyr osv. For alle slike fremmed-komponenter som er installert/montert i båten, hva enten monteringen er gjort hos produsent eller hos forhandler, vil den enkelte utstyrsprodusents særskilte garanti fortsatt gjelde Likeledes vil retten til å reise direktekrav mot hver og en av disse være i behold. Retten til å reklamere løper fortsatt i de samme fem år som overfor selger og produsent. Alt håp er derfor ikke helt ute.

Hva kan man gjøre?
Det er lite annet man kan gjøre enn å håpe på det beste – derunder at man slipper å oppleve mangler av betydning. Man kan ikke la være å kjøpe båt bare fordi det er en (ofte teoretisk) risiko for at produsent eller importør kan gå over ende. Tvertimot vil vegring mot å handle antakelig bare tjene til å forsterke mulighetene for ytterligere vanskeligheter i produsent- og importørleddet (og ikke minst i forhandlerleddet). Så antakelig er det eneste man kan gjøre, å handle og å oppfordre alle andre til å gjøre det samme!

Som alltid er det lurt å rådføre seg med advokat hvis man er i en situasjon der man er i tvil eller er usikker på om kjøp er risikabelt. Å avklare sin rettstilling på forhånd er en rimelig form for forsikring.

Permalink 20.10.10 17:33:41 , by admin E-post , 3467 visninger, Kjøpsrett,