Båtadvokaten

Blogg, artikler og innspill om Båtjuss, båtfolkets virkelighet og båtlivets viderverdigheter.

Søk i artikler


Follow Tangedal on Twitter

XML Feeds

powered by b2evolution free blog software

Januar 2018
Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
« Konkurs: Hva med reklamasjonsretten og garantiansvaret?Reklamasjon, del 2 -- mer om frister »

Konkurs i Johs. Lunde Marine Group

Konkurs i Johs. Lunde Marine Group

Nyheten om at Johs. Lunde Marine Group gikk konkurs, kom svært brått på båtfolket. Det var ikke mer enn begynt å spekuleres i konsernets finansielle helse, før konkursen var et faktum. Nå er det to spørsmål det skal bli spennende å se svarene på:

1) Hva skjer med de datterselskapene i konsernet?

2) Hva skjer med kunder som har bestilt båter?

Følg opp:

Konsernet (JLMG) har mange datterselskaper, derunder Norsk Båtsenter, Bergen Båt, Garstad Båtservice, Vallø Motor, Oslo Marine og Dockside Tønsberg. Konkursen på "topp-plan" betyr for disses vedkommende at det blir bostyreren som bestemmer om selskapene drives videre eller ikke. Datterselskapene blir ikke i seg selv konkursrammet, de kan drives videre for boets regning og aksjene i dem kan selges.

Bostyreren må imidlertid foreta en vurdering av om hvert enkelt selskap er solvent, og det vil vanligvis være en noenlunde hårdhendt vurdering preget av situasjonen i morselskapet. Det vil jo normalt ha formodningen for seg at datterselskapene er i en tilsvarende situasjon som morselskapet. Særlig ettersom banken har stanset kreditt/sperret kontoer også for datterselskapene. Selv om datterselskapene i utgangspunktet driver solid virksomhet som f. eks. Norsk Båtsenter med sitt Princess-agentur, står de derfor på kanten av stupet de også.

Det er antakelig slik at datterselskapenes eiendommer er pantsatt for hele eller deler av Johs. Lunde Marine Groups gjeld. Slik situasjonen ventelig er i JLMG vil det også være et utall av ombyttete rettslige og økonomiske posisjoner datterselskapene imellom og mellom mor- og datterselskapene. Og tilsvarende utad med ombytte av internt partsforhold i Johs. Lunde Marine Group og datterselskapene i forhold til disses leverandører av ymse slag. Det har vært mange ombyttinger og selskaper med relativt like navn som f. eks. Norsk Båtsenter  og Norsk Båtsenter Service.

Det er derfor dessverre grunn til å frykte for at også datterselskapene vil gå undergangen i møte. Norsk Båtsenter som antakelig er det viktigste, innga oppbudsbegjæring samme dag som Johs. Lunde Marine Group ble tatt under konkursbehandling. Det betyr at konkurs blir åpnet straks. Dermed er båtkjøpene til alle dettes kunder som venter på båt, i faresonen.

Hvordan båtkjøpernes rettslige posisjon vil bli i forhold til de konkursrammete selskapene, har vi omtalt generelt i denne artikkelen tidligere.  Essensen er at betalte forskudd og innleverte innbyttebåter mest sannsynlig vil være tapt. Det er bare hvor forskudd er deponert på klientkonto eller det foreligger garanti eller hvor innlevert båt ikke er omregistrert i skipsregisteret, at man kan ha noe særlig håp om å få noe igjen. Dette er en konsekvens av at man som forskuddsbetalende kunde normalt ikke har "separatistrett" til de innbetalte beløper, og heller ikke har "rettsvern" for eierforholdet til den bestilte båten. Og den innleverte båten tilhører forhandleren.

Det er flere lærdommer det båtkjøpende publikum kan trekke av slike konkurser. Foruten at ingen trær vokser inn i himmelen, er den viktigste leksjonen at det å gi kreditt –betale forskudd eller levere inn innbyttebåt– er akkurat like risikabelt som å "låne ut" penger på vanlig måte. Og det er ganske enkelt ikke noe som er sikrere enn en bankgaranti. Hvis en leverandør ikke kan eller vil stille en bankgaranti for innbetalte forskudd, er det om ikke en avtale-stopper så i alle fall et varsko.

Så langt det gjelder Princess-agenturet (som Norsk Båtsenter har) er meldingene i dag at produsenten vil forsøke å få til kontinuitet. Det er selvsagt fortjenestefullt, men det er også til produsentens egen fordel. Princess kan ikke holdes ansvarlig for beløper innbetalt til forhandler men de er samtidig som rimelig er interessert i å få solgt båtene de bygger.

Hvis du er i en utsatt posisjon som kjøper eller på annen måte i forhold til selskapene i JLMG-konsernet, er tiden inne for å søke kompetent rådgivning om hvordan du bør forholde deg videre. "A lawyer in time, saves nine".

Permalink 31.01.11 21:05:46 , by admin E-post , 5544 visninger, Kjøpsrett, Bakgrunn/generelt,