Båtadvokaten

Blogg, artikler og innspill om Båtjuss, båtfolkets virkelighet og båtlivets viderverdigheter.

Søk i artikler


Follow Tangedal on Twitter

XML Feeds

powered by b2evolution free blog software

Januar 2018
Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
« Selge høns i regnvær?Kan kjøper reklamere når skader var synlig? »

Hammerfest Båtforening seiret i nabostrid

Hammerfest Båtforening seiret i nabostrid

Båtforeningen var saksøkt av sin nærmeste nabo, en kommersiell småbåtslipp. Slippeieren krevde dom for at båtforeningen måtte fjerne båtplasser fra en flytebrygge eller betale en million kroner i vederlag, samt et krav om erstatning på en halv million. Båtforeningen vant saken fullt ut og ble dessuten tilkjent erstatning for sakskostnader.

Følg opp:

Partenes tomter grenser mot hverandre innerst i Rossmollbukta i Hammerfest, og ble opprinnelig gitt til partene av kommunen, på meget favorable vilkår. Slippen etablerte seg først og båtforeningen kom på plass en del år senere. De kommunale tillatelser gjenspeilte kommunens hensikt med å få etablert båthavn på stedet, og likeledes slippdriften.

Hammerfest Båtlag

Tvisten oppsto på foranledning av at det ble trangere å komme til slippen med båt, etter at båtforeningens bryggeanlegg var lagt ut. Det ble hevdet at slippen hadde behov for deler av den plass på vannspeilet som båtforeningens brygger brukte og det ble hevdet at disse deler av bryggeanlegget lå på slippens sjøgrunn. Slippeieren hevdet også at hans rett til å fylle ut fra land var krenket av bryggeanlegget og likeledes hans rett til å fortøye båter på sjøgrunn mot egen eiendom. Søksmålet ble reist etter at slippeieren forgjeves hadde klaget til Fylkesmannen over kommunens tillatelse til etablering av bryggeanlegget. Erstatningskravet ble begrunnet med redusert eiendomsverdi og redusert omsetning som følge av at bryggene ble hevdet å ligge til hinder for tilkomst til slippen.

Båtforeningen fikk ikke medhold i sin prinsipale anførsel om at ingen av partene eide sjøgrunn utenfor sine respektive festetomter. Båtforeningen mente at eiendommenes grense mot sjø hikk i strandkanten og at sjøarealet utenfor tilhører kommunen.

Båtforeningen fikk derimot klart medhold i sin subsidiære anførsel om at bryggeanlegget dels ligger på sjøgrunn omfattet av båtforeningens eiendomsrett, og dels utenfor den sjøgrunn som hører under slippens eiendomsrett. Retten anvendte her de hevdvundne prinsipper for fastleggelse av grenser i sjø, som er at hvert punkt på sjøbunnen tilhører den eiendom det ligger nærmest, og at yttergrensen går ved marbakken/to meters dyp. Retten konkluderte her med at den innerste del av bryggeanlegget, som lå over dybder på mindre enn to meter, var på båtforeningens sjøgrunn. Det resterende av anlegget ble funnet å ligge på herreløs sjøgrunn.

Båtforeningen fikk også fullt medhold i at bryggeanlegget ikke hindret tilflott til slippen. Det var vist fra båtforeningens side at det var problemløst å komme inn med så store båter som slippen maksimalt kunne ta opp og det var ved befaring på flo sjø ikke vanskelig å se at dette var tilfelle. Videre fikk slippen ikke medhold i at det eksisterte noen utfyllingsrett som kunne være krenket. På grunnlag av de samme omstendigheter som de resterende kravene ble avgjort på, fikk slippeieren heller ikke medhold i erstatningskravet.

I tingrettens dom ble Hammerfest Båtforening dermed fullt ut frifunnet og dessuten tilkjent erstatning for sakskostnader.

Hammerfest Båtforening

Både saken og dommen aktualiserer behovet det er for at KNBFs båtforeninger avklarer sine rettsforhold overfor naboer, på en måte som sikrer at det ikke blir tvist omkring båtforeningenes anlegg. Det er mange forskjellige forhold mellom naboer som kan avstedkomme krav og tvist, og det er viktig for foreningene å være oppmerksom på slike potensielle tapsbringende eller tvisteskapende forhold. Spesielt er det viktig at foreningene har gode arkiver, som kan vise hva som ble forhandlet, diskutert, avgjort og avtalt kanskje tyve til tredve år bakover i tid. Det var gode arkiver og en høyt kompetent foreningsledelse som gjorde at Hammerfest Båtforening var i stand til å finne frem relevante opplysninger og dokumentasjon. Har man ikke det, risikerer man fort å komme i en utsatt posisjon.

De båtforeninger som leier grunn/landfeste, bør være spesielt oppmerksomme på sine egne rettigheter og rettsforhold -- disse foreningene har nemlig ikke bare naboer å takle, men også en grunneier hvis interesser kan endre seg over en del år. I slike forhold kan det også forekomme avtaler mellom grunneier og naboer, som får innflytelse på båtforeningens rettigheter eller praktiske drift.

Det er også viktig å være tidlig ute med å søke advokatbistand når det begynner å gå mot tvist. Det er mye lettere å "styre utviklingen" når vi kommer inn tidlig i saken. Husk at KNBFs ordning med en times gratis bistand, også gjelder for foreningene.

Hele dommen kan lastes ned her -- pdf-fil, åpnes i nytt vindu.

 

Permalink 20.04.11 22:09:59 , by admin E-post , 1708 visninger, KNBF-saker, Bakgrunn/generelt, Båtadvokatens arkiv,