Båtadvokaten

Blogg, artikler og innspill om Båtjuss, båtfolkets virkelighet og båtlivets viderverdigheter.

Søk i artikler


Follow Tangedal on Twitter

XML Feeds

powered by b2evolution free blog software

Januar 2018
Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
« BergelønnKjøper reddes av selgers forsikring »

Politiets havari ved Utøya -- en fallitterklæring for godt politiarbeid. Vi forklarer hva de gjorde galt i gummibåten.

Gummibåt til besvær

Jeg hadde ikke tenkt å mene noe om 22/7 og Utøya. Det hører ikke hertil å si noe om tragediens omfang, om anslaget mot statsmakten, massakren på Utøya eller konsekvensene for både samfunn, ofre og etterlatte. Det er dessuten mer enn nok av advokater med meninger om begge deler av terror-aksjonen.

Men politiets bruk av gummibåt er en annen sak og med det som kom av opplysninger i 22. juli-kommisjonens rapport er fristelsen uimotståelig.

Følg opp:

Gummibåt-ekspedisjonen til Utøya er nemlig fullt båtlivs- og båtjussrelevant. Det var elleve tungt utrustete storvokste politimenn fra "elitetroppen" på tur med gummibåt som enhver båtmann eller -kvinne ville se galskapen i. Bildet av gummibåten "dead in the water" og synkende er plagsomt uutslettelig.

Politiets gummibåt ved Utøya

Dette er de relevante fakta, hentet fra rapporten s. 137 flg.:

  • Gummibåten ble  overlastet. Elleve mann var den åpenbart ikke beregnet for. Båten var så ustabil under opplastingen at de la baugen opp på en stein i vannkanten for å holde båten i ro/stabil. Et "signal" som det er uforståelig at hverken føreren eller den ansvarlige lederen oppfattet.
  • Ingen vurderte sjødyktigheten med den tiltenkte last og tydeligvis var det ingen som sjekket ce-merking e.a. heller, for å se hvor mange som kunne tas med om bord.
  • Ingen -- gjentar, ingen -- av passasjerene hadde eller brukte redningsvest. Derimot var alle fullt utrustet med tungt utstyr og våpen og de ville flyte som skiftenøkler om de havnet i vannet. Laglederen nektet båtføreren å sette noen i land da de oppdaget at båten knapt fløt.
  • Ingen gjorde noe da sjøen rant over akterskottet under opplasting med mannskaper. Føreren av båten forsto ikke at vann ville komme i bensintanken som han sa til kommisjonen at han hadde åpnet lokket på for å få lufting (...!) eller han forsto ikke hva det ville føre til.
  • Da båten la fra land, satte føreren kursen mot feil øy. Han visste neppe hvor han var og i alle fall ikke hvor han skulle. En Columbus i vår tid.

Hver enkelt feil som politiet gjorde ved sin bruk av gummibåten, og i sannhet alle feilene de gjorde "sammenlagt", viser at det ikke var EN av de deltakende tjenestemenn som hadde forstand på bruk av båt generelt og bruken av den lille røde gummibåten spesielt. "Navigasjon" må ha vært et fremmedord. Det er åpenbart at ingen undersøkte lastekapasiteten og at ingen hadde tilstrekkelig (grunnleggende) forståelse for båtbruk (stabilitet, deplasement, motordrift osv...) til å forstå at den planlagte last ville være langt over kapasiteten på politiets gummibåt.

Og dette var ikke ignorante amatører -- dette var selveste Beredkapstroppen, "Delta", angivelig den polititstyrke som skal være best utrustet og trent til å takle denne typen situasjoner. "De tøffeste", alltid klar til å takle ethvert "skarpt" oppdrag.

Bildet av den røde gummibåten overlastet med svære og tungt utrustete polititfolk, med motorhavari og synkende, gir et annet og "noe mer nyansert" inntrykk.

Politi i overlastet gummibåt

Det er skremmende at ingen av de involverte evnet å vurdere de mulige konsekvenser av egne handlinger. Hadde gummibåten gått ned, ville de ha druknet alle som en. En redningsmann som selv må reddes er i sannhet ikke mye verd. En ulykke med politiets gummibåt ved Utøya ville dessuten lett ha utradert en betydelig del av Beredskapstroppen med logisk konsekvens for fremtidige oppdrag og situasjoner.

I kommisjonens rapport sies det at grunnen til at alle tjenestemennene steg om bord i politiets røde gummibåt, var at alle ønsket å være med. Det var ingen operative hensyn som tilsa at alle "måtte" over til Utøya samtidig eller i samme båt. Ved sin tankeløse handlemåte satte de seg selv og hverandre i livsfare og dessuten utsatte de ungdommene på Utøya for øket livsfare siden bruken av gummibåten betydde at unnsetningen i det minste ble forsinket. Hadde de gått til bunns kunne terroristen ha fortsatt massakren muligens i timesvis før noen hadde stoppet ham.

Og her er rosin  nummer EN i pølsen:

  • Da politiet i den havarerte gummibåten ble reddet av en privat båtfører, gjorde de den samme feilen om igjen -- de overlastet også båten som kom til unnsetning!! I en båt sertifisert for fem passasjerer lastet de opp ti tungt utstyrte tjenestemenn og fortsatte i sneglefart på grunn av overlasten.

Politiet overlaster fritidsbåt ved Utøya

Hvis en vanlig dødelig hadde gjort de samme feilene som Beredskapstroppen gjorde, tror jeg det er rimelig åpenbart at det hadde blitt en straffereaksjon av det. Etter småbåtlovens bestemmelser ville hver av feilene kunne medføre straffansvar. Sannsynligheten er stor for at føreren ville ha mistet førerretten for fritidsbåt.

Men siden politiets gummibåt ikke var en fritidsbåt gjelder ikke småbåtloven -- den gjelder hverken for yrkesfartøy eller offentlige fartøy. Skipssikkerhetsloven gjelder heller ikke -- fordi politiets bruk av gummibåten ikke skjedde "i næring" men i offentlig myndighetsutøvelse. Vi er her på et tilnærmet "lovløst" område og det er antakelig bare straffelovens betemmelser om uforstand i tjenesten som er anvendelige på det som skjedde da politiet skulle på tur med sin lille røde gummibåt. De normer som Småbåtloven setter vil dog måtte bli retningsgivende for hvor grensen går for hvordan det kan føres båt i politiets tjeneste.

Om det er straffbar uforstand å laste og føre gummibåt på denne måten og om det er straffbart for den ansvarlige leder på stedet å tillate at det skjer -- både av hensyn til mannskapenes sikkerhet og gjennomføring av operasjonen -- vil jeg av anstendighetsgrunner ikke svare på. Men det burde være et betimelig krav at bruk av politiets gummibåt på denne måten, burde behandles av rette myndighet på samme måte som politiet ville ha håndtert det hvis de kom over en privatperson som lastet og førte gummibåt på den samme måten.

Den private båten som kom til unnsetning og som politiet overtok, var uomtvistelig en fritidsbåt som Småbåtloven gjelder for. Overlastingen av denne båten -- ti tunge tjenestemenn mot tillatt passasjerantall på fem -- er klart innenfor hva som er straffbart etter Småbåtloven. Bl. a. gjelder påbudet om egnete redningsvester til alle om bord. Unngåelse av straffansvar for denne del av båtturen vil måtte bero på enten en nødrettsbetraktning eller på at handlemåten ikke var "rettsstridig".

Rosin nummer TO i pølsen er dette:

  • Etter sin omgang med den lille røde gummibåten, kan politiet med stor fordel begrense selvgodheten, overbærenheten og retorikken ellers -- når de idiotforklarer alle vanlige båtfolk som går på skjær, driver til havs, kantrer, kolliderer, feilnavigerer, eller på annen måte faller utenfor "normalen" i båtlivet.

Politiets bruk av gummibåt beviser i alle fall utenfor enhver rimelig tvil at de selv ikke ikke nødvendigvis er bedre enn alle andre som gjør feil.


Permalink 17.08.12 13:05:59 , by admin E-post , 4499 visninger, Bakgrunn/generelt, Eksempler/rariteter,