Båtadvokaten

Blogg, artikler og innspill om Båtjuss, båtfolkets virkelighet og båtlivets viderverdigheter.

Søk i artikler


Follow Tangedal on Twitter

XML Feeds

powered by b2evolution free blog software

Januar 2018
Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
« Bøtelagt for bruk av redningsflåte i stedet for redningsvesterAvgifter på båtliv »

Hvis en båtforening anses som et samvirke, blir det skatteplikt og ingen momsrefusjon

Forening eller samvirke? -- Store konsekvenser

Ny praksis -- nytt problem

I en pågående skattesak og i forbindelse med registreringer i frivillighetsregisteret har det oppstått oppsiktsvekkende problemer med foreningers rettslige status. Det viser seg at Skatteetaten såvel som Brønnøysundregistrene «lager seg arbeid» -- ved å definere båtforeninger som rettslig samvirke, som er regulert i samvirkeloven. Dette er loven som bla meieriene og COOP hører under, som samvirkeforeninger for hhv bønder og forbrukere.

Følg opp:

Det er et nytt problem for båtforeningene at de søkes definert som et foretak med bl a regnskapsplikt etter loven, i stedet for -- som normalt er -- frivillige, ideelle og ikke minst selvstyrte foreninger som er (pr d.d. i alle fall) rettslig uregulerte enheter. Problemet er at et samvirke ikke kan registreres i frivillighetsregisteret og det er dermed ikke kvalifisert for moms-refusjon.Det neste og nesten like store problemet er at en forening som samvirke betraktet ikke får nyte godt av skattefriheten som almennyttig organisasjon.

Husnes Båtlag
Husnes Båtlag har orden i vedtektene

Samvirke

Det som kjennetegner et samvirke, ligger i ordet -- et sams virke for felles økonomiske interesser. Slik er det også definert i loven:

Med samvirkeforetak er meint ei samanslutning som har til hovudformål å fremje dei økonomiske interessene til medlemmane gjennom deira deltaking i verksemda som avtakarar, leverandørar eller på annan liknande måte, og der

1. avkastinga, bortsett frå ei normal forrenting av innskoten kapital, anten blir ståande i verksemda eller fordelt mellom medlemmane på grunnlag av deira andel i omsetninga med samanslutninga, og

2. ikkje nokon av medlemmane har personleg ansvar for skyldnadene til samanslutninga, udelt eller for delar som til saman utgjer dei samla skyldnadene

Nøkkelorden til forståelsen av problemet er at foreningenes overskudd blir stående i foreningene mens ingen medlemmer har ansvar for foreningens forpliktelser, (nr 1 og nr 2); samtidig som byråkratene definerer disponering av båtplass som en økonomisk interesse for medlemmene (første avsnitt). De har tydeligvis ikke hørt om det berømmelige «hullet i vannet» ...

Vedtektenes betydning

Foreningenes vedtekter har avgjørende betydning for om definisjonene ovenfor kommer til anvendelse eller ikke.

For de fleste foreninger, som følger KNBF's normalvedtekter, vil formålet være beskrevet på en slik måte at foreningen ikke kommer inn under samvirke-definisjonen. Dette har sammenheng med at normal-vedtektene setter fremme av båtlivet i alminnelighet og almenhetens interesse i det, sentralt i formålsbestemmelsen.

Alle foreninger som har vedtekter som fokuserer ensidig eller direkte på medlemmenes interesse i å ha båtplass, kan komme i faresonen. De vil da kunne defineres som samvirke hvis en byråkrat får det for seg at det er slik det er. Hvis vedtektene f eks omtaler andeler eller andelsbevis, eller omtaler eiendomsrett til båtplass, vil man som regel være på «feil side av streken».

Kleppe Båtlag
Kleppe Båtlag har orden i vedtektene

Tilråding

KNBF's normal-vedtekter er under revisjon som følge av samvirke-problemet og beskatningsproblemet som en forening i Rogaland har opplevd. De foreninger som har avvikende formuleringer i sine formålsbestemmelser, bør endre vedtektene for å være mest mulig sikker på at det ikke oppstår vanskeligheter mht beskatning og særlig moms-refusjonen.

 

Permalink 21.08.14 23:53:30 , by admin E-post , 3123 visninger, KNBF-saker, Bakgrunn/generelt,