Båtadvokaten

Blogg, artikler og innspill om Båtjuss, båtfolkets virkelighet og båtlivets viderverdigheter.

Søk i artikler


Follow Tangedal on Twitter

XML Feeds

powered by b2evolution free blog software

November 2017
Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
« Undersøkte Løsøreregisteret -- båten var likevel pantsattPromille i båt -- om straffenivået »

Kjøpte båt med skjult pant -- kommer namsmannen på døren?

Øker risikoen for svindel når markedet går ned?

Nedturen i oljebransjen kommer etter en lang nedtur i båtbransjen. De langsiktige konsekvensene av begge deler kan ikke overskues. Selv om det nettopp ble publisert gode tall for båtsalget i år, er spørsmålet: Blir det mer lureri når tidene blir dårlige?

Følg opp:

Friskt i minne har vi denne saken fra sist vinter, hvor en selger ble dømt til å betale kr 337 000 som følge av fortielser. Jevnt over er det en strøm -- om enn ikke stor -- av saker vi får kontakt med, hvor det er klare indikasjoner på fortielser eller villedning. Fortielser om f.eks. lekkasjer eller tidligere større reparasjoner er snart dagligdags. Sjanser blir tatt -- og når kjøper oppdager det, er neste strategi fornektelse. Det blir dyre lærepenger for mange etter hvert.

Vi synes at tendensen klart er «for oppadgående». Selv om vår oppfatning av dette ikke bygger på metodisk innhentet statistikk, mener vi at inntrykket har solid basis. Det er nå  på høy tid at båtkjøpere blir mer skeptisk anlagt. Og for båtselgere er tiden inne til å se seg i speilet når annonser skrives og opplysninger gis. Det koster mye mindre å gi rett opplysing fra først av, enn å bli tatt med buksene nede etter at kjøperen kommer over de skjulte feilene. Eller en fortiet panterett -- som skrekkeksempelet nedenfor illustrerer.

Båtkjøperens spørsmål var slik*:

Jeg kjøpte for et par uker siden en uregistrert småbåt på 27 fot. Det finnes ikke så mange slike båter og tilfeldigvis var forrige eiers (eieren før han jeg kjøpte av) annonse fortsatt på finn da jeg søkte etter info Jeg ringte for å få mer info om båtens historikk, og fikk sjokkbeskjed om at han jeg kjøpte båten av aldri hadde betalt for båten.

Forrige eier har tatt utleggspant i båten, i huset, samt lønnstrekk på 4000 kr pr mnd. Han jeg kjøpte båten av har unndratt den fra namsmannen som har begjært tvangsinndragelse, og solgt den til meg i stedet. Jeg har kjøpt båten i god tro og er nå temmelig fortvilet.

Jeg har en gyldig kontrakt som sier at båten er fri for heftelser. Selger har ingen midler så jeg er redd for at jeg ved å heve kjøpet ikke kommer noen vei. Ønsker derfor helst å beholde båten, men vil ikke gjøre noe ulovlig heller.

Alternativet ved å heve kjøpet er jo at jeg hverken har båt eller penger. Risikerer jeg at namsmannen kan inndra båten jeg har kjøpt i god tro så lenge de også har fått innvilget lønnstrekk og tatt pant i huset hans? Kommer de etter meg som uskyldig tredjeperson?

For alle båtkjøpere er denne situasjonen «den store skrekken» -- som en del båteiere fikk føle på kroppen da Johs. Lunde-systemet gikk nedenom. Å måtte stå til rette for andres gjeld svir mer enn det meste. Det er ikke helt enkelt å verge seg mot slikt heller. Man må enten innhente kredittopplysning på selgeren, noe som sikkert blir godt mottatt, eller håpe på at Løsøreregisteret svarer hvis man ringer og spør etter heftelser registrert på selgers fødselsnummer. (Det kan også bestilles pantattest online hvis man har tid til å vente).

Svaret til den uheldige båtkjøper ble slik:

Dette var en svært lei historie. Det er akkurat det du har opplevd her, som er skrekkscenariet for alle som kjøper bruktbåt. Når en båt ikke er registrert i Skipsregisteret (NOR), er det bare ved oppslag på eierens personnummer i Løsøreregisteret at det er mulig å finne ut om båten er beheftet. Et slikt oppslag ville ha vist dette utleggspantet, men det er vel en mager trøst nå.

Din situasjon er slik at du er den rette eier av båten, men du må respektere utleggspantet i den. Det vil si at forrige eiers pant går foran din eiendomsrett. Virkeligheten i dette er at du er rettsløs dersom forrige eier bestemmer seg for å tvangsselge båten. Da må du enten se at andre kjøper den på tvangssalg, eller du må innløse kravet.

Det du har vært ute for her, er avtalerettslig sett et svik. Overfor din selger har du et selvsagt krav på erstatning for alle og ethvert tap du lider, som er forårsaket av hans svik.

I denne situasjonen står du overfor noen valgmuligheter. Du kan f eks anmelde selgeren for bedrageri, begått ved at han utnyttet din villfarelse om heftefri båt til å skaffe seg selv en uberettiget vinning. Et slikt trekk er selvsagt å anbefale -- svindlere bør ikke få slippe unna. Du kan også erklære avtalen med din selger for ugyldig, og kreve pengene tilbake. Sannsynligvis er det liten sjanse for å få uttelling på slik måte.

Et problem for deg er at du er uten kontroll på hvorvidt du får beholde båten eller ikke. Et mulig alternativ i denne situasjonen, er å kjøpe tidligere eiers krav med tilhørende panterett og lønnstrekk. Alternativt kan du håpe at tidligere eier nøyer seg med lønnstrekk eventuelt at han heller setter motpartens bolig på tvangssalg enn båten.

Det kan ikke understrekes sterkt nok at båthandel er en tillitssak og det kan heller ikke understrekes sterkt nok at i flertallet av tilfellene «går det greit». Men som eksempelet ovenfor viser, skal det lite til før en stor risiko materialiserer seg som et totalt tap. Det er derfor helt betimelig for båtkjøpere å være sunt skeptisk. Det går an å stole på, men samtidig verifisere. Hvilket herved er anbefalt.

Og, som alltid, det er smart å søke advokathjelp i tide.

*) Noe redigert

Permalink 29.10.15 12:27:09 , by admin E-post , 5894 visninger, Kjøpsrett, Bakgrunn/generelt, Erstatning og forsikring,