Båtadvokaten

Blogg, artikler og innspill om Båtjuss, båtfolkets virkelighet og båtlivets viderverdigheter.

Søk i artikler


Follow Tangedal on Twitter

XML Feeds

powered by b2evolution free blog software

Januar 2018
Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Publiseringspolicy

Publiseringspolicy

På baatjuss.no publiserer vi informative artikler om juridiske spørsmlå relatert til båtlivet, en del rariteter, dokumenter av juridisk art mv. Meningen er å gi generell juridisk informasjon som har verdi for båtfolk flest, ikke å fokusere på enkeltsaker eller -skjebner.

Vi får tid om annen spørsmål om å skrive om enkeltsaker eller om å publisere innholdet i spørsmål Båtadvokaten får og som det gis råd rundt. Vår policy er at dette helst unngås. For det første mener vi at slik offentliggjøring vil stå i et dårlig forhold til alminnelige personvernhensyn. For det andre kan slik publisering gripe inn i advokat-klient forholdet og åpne for at andre kan kreve tilgang til også andre opplysninger enn det som publiseres. For det tredje var bakgrunnen for henvendelsen neppe et ønske om å få spørsmål og svar publisert på nettet og lagret i overskuelig fremtid. Og Båtadvokaten er selsavgt sterkt opptatt av at enhver som henvender seg skal være trygg for at detaljer om hans sak eller spørsmål  ikke skal «brettes ut i offentligheten».

Vi praktiserer derfor en begrenset publisering av enkeltsaker, slik at vi -- når det er aktuelt -- vil generalisere spørsmålet og svaret, og ikke gi detaljert informasjon som kan tenkes å identifisere part eller detaljer i sak eller spørsmål. På den måten begrenser vi oss til å presentere de elementer av en problemstilling som har allmenn interesse, uten å gå på akkord med advokat-klient forholdet eller personvernet.

I spesielle tilfeller hvor det ikke betyr noe for konfidensialitet mv. vil vi publisere med identifikasjon, f.eks. saker som gjelder båtforeninger (i motsetning til enkeltpersoner). Vi vil i slike tilfeller likevel ikke publisere noe før det foreligger en endelig avgjørelse, dvs. avtale eller dom om det spørsmål saken gjelder.

På denne måten kan båtfolket være trygg på at alle hensyn til konfidensialitet og advokatetikk blir ivaretatt på beste måte ved enhver henvendelse til Båtadvokaten.

Permalink 15.05.16 13:54:30 , by admin E-post , 156 visninger, Bakgrunn/generelt,