Tags: husnes

Sunket vrak på Husnes

Naturen er i god gang med å ta denne båten tilbake.