Båtadvokaten

Blogg, artikler og innspill om Båtjuss, båtfolkets virkelighet og båtlivets viderverdigheter.

Søk i artikler


Follow Tangedal on Twitter

XML Feeds

powered by b2evolution free blog software

Januar 2018
Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
« Båtadvokaten i vindenHva er mangel i forbrukerkjøp -- på "som den er"-vilkår? »

-- For sen reklamasjon -- idømt kr 206 000 i sakskostnader

Reklamasjonsfristen må overholdes!

Det hevdes ofte at reklamasjon er for sent fremsatt

I minst en av tre tvistesaker om båtkjøp blir det hevdet at kjøpers reklamasjon var for sent fremsatt. Hvis dette argumentet vinner frem, mister kjøperen all rett selv om det ikke er tvil om at det foreligger mangel. Det er derfor svært viktig at man som båtkjøper «kommer på rett side» av fristen.

Følg opp:

Vår artikkelserie om reklamasjonsfrister

Se vår komplette artikkelserie om reklamasjon og reklamasjonsfrister:

Del 1, reklamasjonfrister

Del 2, mer om frister

Del 3, spesialfrister

Del 4, innholdet i en reklamasjon

Del 5, hvordan svare på en reklamasjon

Bunnbesiktigelse først ett år etter kjøpet

Vi skal her omtale et tilfelle der båten ble kjøpt uten at den ble inspisert under, og hvor kjøperen først tok båten på land ett år etter kjøpet. Han oppdaget da en gammel skade på kjølen, som var gått opp igjen. Han reklamerte straks, og klart innen rimelig tid etter at han faktisk oppdaget skaden. Spørsmålet var om han burde ha oppdaget skaden på et tidligere tidspunkt.

Forbrukertvistutvalget (nå Forbrukerklageutvalget)

Kjøperen klaget saken inn for Forbrukertvistutvalget (som nå heter Forbrukerklageutvalget). Forbrukertvistutvalget kom til at kjøpers reklamasjon var for sen, fordi kjøperen rettelig skulle ha tatt opp båten og undersøkt den mye tidligere enn hva han faktisk gjorde. Hadde han gjort det, ville mangelen ha blitt oppdaget tidligere. Derfor begynte reklamasjonsfristen å løpe fra et tidligere tidspunkt.

Tingretten

Kjøperen tok saken videre til tingretten. Også der fikk selgeren fullt medhold. Han fikk også full erstatning for alle sine sakskostnader. Intet mindre enn kr 206 000 måtte kjøperen erstatte i sakskostnader. Båtadvokaten førte saken for selgeren, som vant saken.

Kjernen i saken

Det viktige rettslige spørsmål i saken var om kjøperen burde ha oppdaget det påklagete forholdet tidligere enn han faktisk gjorde, ett år etter kjøpet. Kjøpsloven pålegger ikke kjøper noen plikt til å undersøke båten før kjøpet – det er fullt tillatt å kjøpe usett. Derimot pålegger loven en etterfølgende undersøkelsesplikt. Dette er en plikt for kjøper til å undersøke båten «slik god skikk tilsier», etter at han selv har overtatt. Kjøper må kontrollere at båten er i avtalt stand, så langt en undersøkelse kan gi svar på det spørsmål.

Det viktige her er at hvis kjøperen ved en slik undersøkelse burde ha oppdaget en feil , settes den relative reklamasjonsfristen i gang. Reklamasjonsfristen løper da fra det tidspunkt undersøkelsen burde ha vært foretatt.

Reklamasjonsfristen er fleksibel – det kreves reklamasjon innen rimelig tid etter at mangel er eller burde ha vært oppdaget, så lenge man er innenfor den absolutte to-års frist som løper fra leveringen. Dette betyr at kjøper må være på vakt for symptomer på feil, og få slike symptomer undersøkt i tide. Det betyr også at man få undersøkt båten under vannlinjen, selv om man kjøper mens båten ligger på sjøen.

Tingrettens vurdering

I den aktuelle saken kom retten til at kjøperen, dersom han hadde tatt opp båten tidligere enn ett år etter kjøpet, ville ha oppdaget mangelen på det tidspunkt. Et slikt opptak for å undersøke båten var påkrevet for å tilfredsstille kriteriet «slik god skikk tilsier». Retten var helt enig med selger i at det er normalt ved båtkjøp at man inspiserer båten under vannlinjen, både for vedlikehold og for å se til at alt er i orden. Om dette spørsmål sa retten følgende:

Kjøper hadde ikke med seg fagkyndige under besiktigelsen av båten før kjøpet. Han var ikke særlig båtkyndig selv. Etter rettens oppfatning hadde han dermed en særlig oppfordring til å sørge for at båten ble tatt opp på land for inspeksjon ved første rimelige anledning etter overtakelsen.

På dette grunnlag tapte kjøperen saken fullstendig. Og, som sagt, han måtte dekke selgers sakskostnader som var kr 206 000.

Båtadvokatens råd

Hvis man velger å ikke landsette, eller det ikke er praktisk gjennomførbart på kjøpstidspunktet, kan man likevel sikre seg mot overraskelser. Man kan be om en garanti fra selger om at det ikke finnes feil under vannlinjen, eller man kan avtale at reklamasjonsfristen for slike feil ikke begynner å løpe før på et bestemt senere tidspunkt. Det siste er nok det man lettest når frem med og det mest «balanserte» da det ikke utvider kjøpers rettigheter i større grad enn nødvendig. Blir man ikke enig om en slik tillempning, er det bare en landsetting kort tid etter kjøpet som hjelper.

Er man i tvil om hva som er rett, skal man aldri være i tvil om hvem det er rett å spørre til råds: Båtadvokaten kontaktinfo

 

Permalink 27.10.17 22:42:20 , by admin E-post , 1799 visninger, Bakgrunn/generelt,